Zakres ważności regulaminu:


Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą OPTKO Andrei , Os.Przyjaźni 23/27, 61-689 Poznań, NIP 9721251464, REGON 302846631 i jej Klientami w sklepie internetowym obtkarma.pl

Postanowienia ogólne: 
 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie internetowej obtkarma.pl
 

Zasady składania i realizacji zamówień:
 
 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

  •          poprzez stronę internetową obtkarma.pl,
  •          telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 730 44 6716,
  •          pocztą elektroniczną pod adresem 

 

2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00.
 
3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 
4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 
6. Realizacja zamówienia następuje:
 

  •          w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
  •          w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia,
  •          w przypadku zamówień kartą kredytową, poprzez PayU – w chwili autoryzacji transakcji.

 
7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało zrealizowane. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 730 44 6716, .  
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 
9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność  w terminie 14 dni od dnia anulowani zamówienia.
 
10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Ceny towarów:
 
1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. 

6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 
7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
8. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
9. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

10. Produkty, zaznaczone  napisem " GRATIS" nie podlegaję sprzedaży samodzielnej.

Dostawa:
 
Wysyłkowa:
 
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
 
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 
3. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dostawa odbywa się w godzinach 09: 00-17: 00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera.  Na terenie Poznania dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego w godz. 9:00-17:00.
 
4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
 
5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się z Biurem Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 730 44 6716,  w celu wyjaśnienia sprawy.
 
7. W przypadku zamówienia o wartości równej lub wyższej niż  99 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki. W pozostałych przypadkach wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w kwocie 15,00 zł.

8. W przypadku, gdy OPTKO nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy OPTKO może wypowiedzieć umowę. Wówczas OPTKO powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, OPTKO zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

9. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, OPTKO zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
 
Odbiór osobisty:
 
1. Odbiór zamówionego towaru może odbyć się osobiście przez klienta w magazynie sklepu internetowego OPTKO Szczawnicka 1, 60-471 Poznań.
 
2. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku przed godziną 13: 00 może zostać odebrane w godzinach 9: 00 – 17: 00 tego samego dnia, w którym zostało złożone, jednak nie wcześniej niż 2 godziny licząc od godziny złożenia zamówienia.
 
3. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 13: 00 może zostać odebrane następnego dnia roboczego w godzinach 9:00 – 17:00.
 
4. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub inny dzień ustawowo wolny od pracy może zostać odebrane w najbliższy dzień roboczym w godzinach 9:00 – 17:00.
  
5. W przypadku zamówienia opłaconego kartą lub przelewem, aby towar został wydany, klient musi przedstawić wydruk potwierdzający płatność.

 
Sposoby płatności:
 
Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
 

  •          przelewem na rachunek bankowy OPTKO. Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy:  Bank Pekao SA

Nr konta dla przelewów w PLN: 76 1240 6638 1111 0010 6013 8115

Odbiorca:  OPTKO ANDREI

Adres odbiorcy:  , Os.Przyjaźni 23/27, 61-689 Poznań

Tytuł przelewu:  numer zamówienia

Zamawiający:  Imię i nazwisko
Kwota przelewu:  końcowa suma rachunku
Numer konta w systemie IBAN:  PL76124066381111001060138115


Kod SWIFT/BIC banku:  PKOPPLPW

  •          PayU
  •          gotówką przy odbiorze przesyłki.
  •          Wpłaty online kartą kredytową i PayU obsługuje PayU SA.


Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.
 

Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny , składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 
3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
 
4. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać formularz odstąpienia od umowy, dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru. Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

 
5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sklepu: OPTKO Andrei , Os. Przyjaźni 23/27, 61-689 Poznań. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 
7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Sklepu.
 

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy: 

 
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
 
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).
 
3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
 
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.
 
5. Towar należy odesłać na adres OPTKO Andrei , Os.Przyjaźni 23/27, 61-689 Poznań. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
8. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 
 Dane osobowe:
 
1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
 
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

 Zbieranie opinii klientów:

1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.
 

Postanowienia końcowe

 
1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 
2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2014 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 
4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie obtkarma.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.